Kategorie
Strefa wiedzy

SNG jako wsparcie dla przemysłu

W obliczu rosnącej dynamiki i niepewności na globalnym rynku energetycznym, przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności oraz ciągłości dostaw energii niezbędnej do utrzymania procesów produkcyjnych. Wymagania te stają się coraz bardziej krytyczne, szczególnie w kontekście zmian cen i dostępności tradycyjnych źródeł energii. W odpowiedzi na te wyzwania, liderzy rynku poszukują zabezpieczeń w postaci alternatywnych […]

Kategorie
Strefa wiedzy

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W marcu 2024 roku, Parlament Europejski podjął decyzję, która odmieniła kurs na naszą energetyczną przyszłość, przyjmując dyrektywę o nazwie EPBD. W tym samym czasie, Niemcy wysunęły na pierwszy plan swoje regulacje dotyczące ogrzewania, znane jako GEG. Obie te inicjatywy skierowały spojrzenia na to, jak ogrzewamy nasze domy i wykorzystujemy energię w budynkach. Choć nie wprowadziły […]

Kategorie
Strefa wiedzy

BioLPG w przemyśle – klucz do bardziej zielonej przyszłości przemysłu

W obecnych czasach, kiedy zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej palącym problemem, a nacisk na ograniczenie emisji szkodliwych gazów rośnie, przemysł musi szukać nowych, przyjaznych środowisku rozwiązań energetycznych. Tutaj właśnie pojawia się BioLPG – ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego propanu, która nie tylko odpowiada na wyzwania środowiskowe, ale także zapewnia niezakłóconą i wydajną pracę w przemyśle. […]

Kategorie
Strefa wiedzy

Bezpieczeństwo technologicznych instalacji gazowych i certyfikacja urządzeń.

W dobie rosnących wymagań dotyczących efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa, jak i dostępność urządzeń z różnorodnych rynków międzynarodowych, w tym z obszarów wschodnich, wykorzystanie certyfikowanych urządzeń gazowych, takich jak mikser SNG (Syntetyczny Gaz Ziemny) i parowniki LPG (Skroplony Gaz Płynny), staje się kluczowe w przemyśle suszarniczym zboża i kukurydzy, a także w zakładach produkcyjnych. Firma ITGAS, […]

Kategorie
Strefa wiedzy

Czy LPG jest tańsze od gazu ziemnego?

W dziedzinie zużycia energii odwieczne dążenie do przystępności cenowej i wydajności skłania zarówno konsumentów, jak i firmy do poszukiwania alternatywnych źródeł paliwa. LPG (skroplony gaz ropopochodny) i gaz ziemny wyłaniają się jako potężni rywale w tym krajobrazie, każdy z unikalnym zestawem zalet i wad. Jednym z palących pytań, które często podsyca debatę wśród konsumentów i […]

Kategorie
Strefa wiedzy

Optymalizacja Kosztów w Rolnictwie: Finansowe Korzyści Stosowania LPG w Suszarniach Zboża i Kukurydzy

W kontekście rosnących kosztów produkcji rolniczej, optymalizacja wydatków staje się kluczowym elementem zwiększania rentowności gospodarstw. Jednym z obszarów, gdzie rolnicy mogą znacząco obniżyć koszty, jest proces suszenia zboża i kukurydzy. W tym artykule skupimy się na finansowych korzyściach wynikających z zastosowania LPG jako źródła zasilania w suszarniach, szczególnie przy użyciu parowników wodnych i elektrycznych. Zwiększona […]

Kategorie
Strefa wiedzy

Gaz ziemny a LPG w Przemyśle – porównanie

Gaz ziemny i gaz płynny LPG to dwie popularne opcje paliwowe w przemyśle, ale dzięki swoim unikalnym właściwościom i korzyściom, gaz LPG może być uznawany za bardziej atrakcyjną alternatywę. W poniższym artykule przyjrzymy się, dlaczego gaz LPG może być preferowanym wyborem w przemyśle w porównaniu do gazu ziemnego. 1. Skład i Właściwości Chemiczne gazu ziemnego […]

Kategorie
Strefa wiedzy

Do czego służy Mikser LPG?

W dziedzinie procesów przemysłowych wydajność, precyzja i bezpieczeństwo są najważniejsze. Różne gałęzie przemysłu, od produkcji żywności i napojów po przemysł farmaceutyczny i petrochemiczny, w dużej mierze polegają na wielu gazach. Wśród tych gazów skroplony gaz ropopochodny (LPG) wyróżnia się jako wszechstronne i opłacalne źródło energii. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał, branże stosują kluczowe narzędzie […]