LPG jako nośnik energii – tabele

Współczynniki przeliczeniowe

Nośnik energii Zawartość energii
[MJ]
1 kg węgla 29,33
1 kg węgla brunatnego 7,96
1 kg oleju opałowego 42,00
1 l oleju opałowego 37,80
1 m3 gazu ziemnego 32,26
1 kg mieszanki LPG (50/50%) 43,03
1 l mieszanki LPG (50/50%) 25,02

 

 

1 l mieszanki propan-butan jest równoważny:
0,85 kg węgla
3,14 kg węgla brunatnego
0,66 l oleju opałowego
0,775 m3 gazu ziemnego

 

albo

1 kg węgla odpowiada 1,18 l LPG
1 kg węgla brunatnego odpowiada 0,31 l LPG
1 l oleju opałowego odpowiada 1,52 l LPG
1 m3 gazu ziemnego odpowiada 1,29 l LPG

 

Porównanie wartości opałowej nośników energii

Rodzaj paliwa Jednostka sprzedaży Wartość opałowa Jednostka
energia elektryczna 1 kWh 3,6 MJ/kWh
węgiel kamienny 1 kg 24 MJ/kg
koks 1 kg 27 MJ/kg
olej opałowy 1 l 39 MJ/l
specjalny olej opałowy
typu ECOTERM
1 kg 43 MJ/kg
benzyna 1 l 38 MJ/l
gaz płynny luzem 1 l 24 MJ/l
gaz płynny butle (propan) 30 kg 47 MJ/kg
gaz płynny butle (propan) 11 kg 46 MJ/kg
gaz ziemny GZ-50 1 Nm3 34 MJ/Nm3

 

Porównanie właściwości propanu i oleju opałowego

Rodzaj paliwa Jednostka sprzedaży Wartość opałowa Jednostka
energia elektryczna 1 kWh 3,6 MJ/kWh
węgiel kamienny 1 kg 24 MJ/kg
koks 1 kg 27 MJ/kg
olej opałowy 1 l 39 MJ/l
specjalny olej opałowy
typu ECOTERM
1 kg 43 MJ/kg
benzyna 1 l 38 MJ/l
gaz płynny luzem 1 l 24 MJ/l
gaz płynny butle (propan) 30 kg 47 MJ/kg
gaz płynny butle (propan) 11 kg 46 MJ/kg
gaz ziemny GZ-50 1 Nm3 34 MJ/Nm3

 

Porównanie właściwości propanu i elektryczności

  Propan Elektryczność
wartość opałowa 11 100 kcal/kg 1 kWh
instalacja doprowadzająca energię możliwość poboru dużej ilości gazu w krótkim okresie czasu ograniczenia uzyskania dużej mocy (dopuszczalna moc zależna od średnicy przewodów)
sprawność urządzeń 85% urządzenia klasyczne;
95% urządzenia o wysokiej sprawności;
101-105% urządzenia kondensacyjne;
100% płomień otwarty, palniki bezpośrednie.
100% ogrzewania;
straty ciepła przy stosowaniu bojlerów elektrycznych.
abonament dzierżawa zbiornika wraz z konserwacją i obsługa; wielkość zbiornika dobrana w zależności od potrzeb; wysoki abonament
taryfikacja łatwa do obliczenia, za litr dostarczonego gazu skomplikowana taryfa dzienna/nocna
cena energii za 1 kWh niższa w porównaniu z energią elektryczną  
niezależność zbiornik jest indywidualnym i niezależnym źródłem energii zależność od stanu linii energetycznej;
warunki pogodowe
wyłączenia prądu