Rewizje przeglądy zbiorników gazowych

Firma IT GAS oferuje usługi w zakresie rewizji i przeglądów zbiorników LPG. Każdy producent, a także właściciel zbiorników paliwowych gazu płynnego, spełnić musi tutaj szczególne wymagania. Warunki, jakie nakłada na niego Urząd Dozoru Technicznego, z założenia zapewnić mają bowiem to, co najważniejsze – bezpieczeństwo użytkowania zbiorników.

Nasza firma przygotowuje zbiorniki do rewizji.

Przeprowadzamy hydrauliczne próby ciśnieniowe, dokonujemy prób szczelności (zarówno samych zbiorników, jak i całych instalacji), zapewniamy profesjonalne przeglądy. Zawory bezpieczeństwa również nie umkną naszej uwadze – dokonujemy ich diagnostyki i przeprowadzamy próby ciśnieniowe. Przy dłuższym użytkowaniu zbiornika konieczna staje się często naprawa zużytych elementów instalacji – tym również się zajmujemy. W sytuacjach szczególnych dokonujemy awaryjnego opróżnienia zbiorników. Niezależnie od zleconych czynności, oferujemy specjalistyczne doradztwo techniczne – służymy pomocą na każdym etapie eksploatacji zbiornika. Dla unaocznienia, jak skomplikowany bywa proces badania zbiorników LPG, poniżej przestawiamy czynności, jakich dokonuje przeprowadzający te badania Urząd Dozoru Technicznego.  

Dozór techniczny instalacji zbiornikowych gazu płynnego   Na etapie budowy zbiornika, a więc w momencie jego powstawania:
Pierwszy odbiór zbiornika w miejscu jego eksploatacji
Eksploatacja zbiornika