Rewizje i przeglądy zbiorników gazowych

Firma IT GAS oferuje usługi w zakresie rewizji i przeglądów zbiorników LPG. Każdy producent, a także właściciel zbiorników paliwowych gazu płynnego, spełnić musi tutaj szczególne wymagania. Warunki, jakie nakłada na niego Urząd Dozoru Technicznego, z założenia zapewnić mają bowiem to, co najważniejsze – bezpieczeństwo użytkowania zbiorników.

Nasza firma przygotowuje zbiorniki do rewizji. Przeprowadzamy hydrauliczne próby ciśnieniowe, dokonujemy prób szczelności (zarówno samych zbiorników, jak i całych instalacji), zapewniamy profesjonalne przeglądy. Zawory bezpieczeństwa również nie umkną naszej uwadze – dokonujemy ich diagnostyki i przeprowadzamy próby ciśnieniowe.

Przy dłuższym użytkowaniu zbiornika konieczna staje się często naprawa zużytych elementów instalacji – tym również się zajmujemy.

W sytuacjach szczególnych dokonujemy awaryjnego opróżnienia zbiorników.

Niezależnie od zleconych czynności, oferujemy specjalistyczne doradztwo techniczne – służymy pomocą na każdym etapie eksploatacji zbiornika.

Dla unaocznienia, jak skomplikowany bywa proces badania zbiorników LPG, poniżej przestawiamy czynności, jakich dokonuje przeprowadzający te badania Urząd Dozoru Technicznego.

 

Dozór techniczny instalacji zbiornikowych gazu płynnego

 

Na etapie budowy zbiornika, a więc w momencie jego powstawania:

 • próby wytrzymałości
 • próby szczelności
 • inne badania dodatkowe


Pierwszy odbiór zbiornika w miejscu jego eksploatacji

 • sprawdzenie technicznego stanu zbiornika,
 • sprawdzenie stanu zaworów bezpieczeństwa,
 • kontrola zamontowania zbiornika (zgodność z projektem budowlanym),
 • sprawdzenie poprawności działania wskaźnika pływakowego fazy ciekłej gazu,
 • sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji poziomu napełnienia (85%), koloru zbiornika i stanu powłoki antykorozyjnej.


Eksploatacja zbiornika

 • Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa – raz na 5 lat.
 • Rewizja zewnętrzna podczas działania zbiornika – co 2 lata (np. sprawdzenie stanu technicznego zbiornika, sprawdzenie stanu zaworów bezpieczeństwa).
 • Rewizja wewnętrzna – co 5 lat dla zbiorników podziemnych i co 10 lat dla zbiorników naziemnych (m.in. ocena stanu technicznego ścianek zbiornika i stanu technicznego wzmocnień).
 • Próba ciśnieniowa wytrzymałości zbiornika – co 10 lat.