Kategorie
Strefa wiedzy

Jakie dokumenty należy przechowywać po przeglądzie i rewizji zbiorników LPG?

Po przeglądzie i rewizji zbiorników LPG ważne jest zachowanie odpowiednich dokumentów, które potwierdzą przeprowadzone działania i stan zbiornika. Oto lista niektórych dokumentów, które powinny być przechowywane:

1. Protokół przeglądu i rewizji: Powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych czynności, daty, nazwy firmy lub osoby odpowiedzialnej za przegląd, ocenę stanu zbiornika.

2. Certyfikaty i badania: Jeśli w trakcie przeglądu lub rewizji przeprowadzono testy wytrzymałościowe, badanie szczelności lub inne badania laboratoryjne, powinny istnieć odpowiednie certyfikaty lub raporty potwierdzające wyniki tych badań.

3. Zdjęcia dokumentujące: Zaleca się robienie zdjęć podczas przeglądu i rewizji, które pokazują stan zbiornika, oznakowane obszary, naprawy lub wymiany wykonane podczas tych działań. Zdjęcia mogą służyć jako dowód i pomoc w przyszłych przeglądach.

4. Raporty inspekcyjne i oceny: Jeśli w trakcie przeglądu lub rewizji przeprowadzono bardziej szczegółowe badania, takie jak ocena strukturalna, badanie grubości ścianek czy kontrola spoin, powinny istnieć raporty lub oceny dokumentujące wyniki tych badań.

e. Dowody wymiany lub naprawy: Jeśli w trakcie przeglądu lub rewizji zidentyfikowano konieczność wymiany lub naprawy jakichkolwiek elementów zbiornika, należy zachować dokumentację potwierdzającą wykonane działania, takie jak faktury, protokoły wymiany czy potwierdzenia przeprowadzonych napraw.

Przechowywanie tych dokumentów jest ważne, ponieważ umożliwia śledzenie historii przeglądów, rewizji i napraw zbiorników LPG. Ułatwia to utrzymanie zbiornika w odpowiednim stanie, spełnianie wymogów bezpieczeństwa oraz monitorowanie ewentualnych zmian lub uszkodzeń w przyszłości.