Vaporizers WB

 

Model WB-204

– wydajność: 390 kg/h
– wejście fazy ciekłej: DN 25
– wyjście fazy gazowej: DN 50
– moc palnika: 73 KW

Model WB-324

– wydajność: 620 kg/h
– wejście fazy ciekłej: DN 25
– wyjście fazy gazowej: DN 50
– moc palnika: 114 KW

Model WB-484

– wydajność: 930 kg/h
– wejście fazy ciekłej: DN 25
– wyjście fazy gazowej: DN 50
– moc palnika: 170 KW