Kategorie
Strefa wiedzy

Jakie są rodzaje czujników stosowanych w systemach detekcji gazu płynnego?

W systemach detekcji gazu płynnego stosuje się różne rodzaje czujników, które są projektowane do wykrywania konkretnych rodzajów gazów. Oto kilka przykładów:

a. Czujniki katalityczne: Czujniki katalityczne wykorzystują specjalne elementy z materiałów o wysokiej reaktywności chemicznej, które ulegają reakcji z gazem. Jeśli stężenie gazu przekroczy ustalony poziom, reakcja katalizatora powoduje wzrost temperatury, co jest wykrywane przez czujnik i sygnalizowane jako alarm.

b. Czujniki elektrochemiczne: Czujniki elektrochemiczne opierają się na zmianach prądu elektrycznego generowanego przez reakcje chemiczne między gazem a elektrodami czujnika. Te zmiany prądu są mierzone i interpretowane jako obecność gazu, co powoduje uruchomienie alarmu.

c. Czujniki fotojonizacyjne (PID): Czujniki PID wykorzystują promieniowanie UV do jonizacji cząsteczek gazu. Powstałe jony są wykrywane, a ilość wytworzonych jonów jest proporcjonalna do stężenia gazu. To pozwala na wczesne wykrycie wycieku i uruchomienie alarmu.

d. Czujniki podczerwieni (IR): Czujniki podczerwieni wykorzystują promieniowanie podczerwone do identyfikacji charakterystycznych dla danego gazu pasm absorpcyjnych. Jeśli promieniowanie jest absorbowane w określonym paśmie, oznacza to obecność konkretnego gazu, co jest sygnalizowane przez czujnik.

e. Czujniki termiczne: Czujniki termiczne działają na zasadzie wykrywania zmian temperatury spowodowanych wyciekiem gazu. W momencie wycieku gazu, dochodzi do zmiany temperatury wokół czujnika, co powoduje jego reakcję i uruchomienie alarmu.

Wybór odpowiedniego rodzaju czujnika zależy od rodzaju gazu, który ma być wykrywany, środowiska pracy oraz wymagań aplikacji. Wiele systemów detekcji gazu płynnego wykorzystuje kombinację różnych czujników w celu zapewnienia skutecznej detekcji i ochrony.